BOZP

ČaS Pardubice - Vám nabízí rady a postupy, jak si počínat v situacích týkyjících se požadavků bezpečnostni a ochrany zdraví při práci (BOZP).

V oblasti BOZPstále přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezepčnosti práce v podniku nebo na pracovišti.


Copyright © 2008 Petr.jx – Všechna práva vyhrazena