Komíny

REVIZE KOMÍNŮ – revize a kontroly spalinových cest: 

  • Posudky spalinových cest, kouřovodů
  • Revize komínů
  • Měření účinnosti spalin
  • Měření emisí malých zdrojů znečištění ovzduší – do 200kW

    prumyslove_kominy

 

   Provádíme výchozí, pravidelné revize a kontroly na většině zařízení
   v domech, bytech, provozovnách, průmyslových objektech.

   Klientům nabízíme kompletní smluvní vedení revizní agendy objektu – objektů
   v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.

   Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na
   technických zařízeních v těchto objektech.

   V případě zájmu klienta zajistíme i technickou údržbu revidovaného zařízení ve smyslu
   zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.
Copyright © 2008 Petr.jx – Všechna práva vyhrazena