Protipožární zařízení

REVIZE PROTIPOŽÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ:

  • Revize hasících přístrojů
  • Revize hydrantů
  • Revize rozvodů požární vody
  • Revize protipožárních klapek
  • Revize požárních stěnových uzávěrů
  • Revize požárních ventilů
  • Školení pracovníků
    hasicak

 

   Provádíme výchozí, pravidelné revize a kontroly na většině protipožárních zařízení
v domech, provozovnách, průmyslových objektech.

   Klientům nabízíme kompletní smluvní vedení revizní agendy objektu – objektů
v jejich vlastnictví, správě, nebo pronájmu.hasicak3

   Přebíráme tímto odpovědnost za řádné provádění předepsaných revizí a kontrol na
technických zařízeních v těchto objektech.

   V případě zájmu klienta zajistíme i technickou údržbu revidovaného zařízení ve smyslu
zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.
Copyright © 2008 Petr.jx – Všechna práva vyhrazena