Tlak

 • Provádíme revize tlakových nádob.
 • Školení a přezkoušení obsluh pro tlakové nádoby.
 • Zpracování pasportů TNS.
 • Měření tloušťky stěn ultrazvukem.
 •  

  Právní předpisy

  • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. zde
  • Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb ., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. zde
  • Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb ., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách. zde
  • Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. zde
  • Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby. zde
  • Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. zde
  • Zákon č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Zákoník práce. zde

  Copyright © 2008 Petr.jx – Všechna práva vyhrazena