Zdvihací zařízení
  Potřebujete pomoci při uvádění zdvihadel či jeřábů do provozu, zajistit revize jeřábů a zkoušky, odborné kontroly vázacích prostředků, školení obsluh zdvihacích zařízení - jeřábníků, vazačů a obsluhy pracovních plošin, nebo zajišťování náhradních dokumentací pro starší zařízení?


Nejfrekventovanější činnosti, které řeší organizace za pomoci RTZZ:
 • Organizace nemá vypracován Systém bezpečné práce pro provoz ZZ
 • Organizace nejmenovala kompetentní odpovědnou osobu pro provoz ZZ (POZZ)
 • Organizace neprovádí v předepsaných termínech revize, revizní zkoušky a inspekce ZZ
  jerab
 • U starších zařízení není provedeno Zvláštní posouzení ZZ (10/20 let od roku výroby)
 • Obsluhy ZZ (jeřábník, vazač, POZZ, PTZZ) nemají v předepsaných termínech periodická školení
 • Organizace nemá k provozovaným ZZ provozní a průvodní dokumentaci včetně ES prohlášení o shodě
 • Organizace nemá k provozovaným ZZ Návod k použití od výrobce (musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci)
 • Organizace nemá k provozovaným vázacím prostředkům potřebné certifikáty a návody k použití od výrobce (musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci)
 • Na ZZ nejsou uvedeny předepsané údaje a umístěn štítek výrobce
  ... a další...


Copyright © 2008 Petr.jx – Všechna práva vyhrazena